Välkommen!

Här samlar vi landets främsta företag alla affärsområden. Vi lägger till länkar allt eftersom vi hittar dem, har vi inte hittat din länk än? Lägg till den själv genom att lätt klicka dig in på "Lägg till din länk" och fyll i de olika fälten. Allt för att underlätta för dig och andra möjliga kunder när du letar efter företag.

Färgfakta

Vad är färg? Färg består av lösningsmedel, bindemedel, pigment och tillsatser. De vanligaste lösningsmed- len är vatten och organiska lösningsmedel. Tillsatserna kan vara tensider och konserverings- medel. Exempel på lösningsmedelsbaserade färger är linoljefärg, alkydoljefärg, lasyr och trä- skyddsmedel (Cuprinol). Vattenbaserade färger är bl.a. akrylatfärg, silikatfärg och latexfärg.

nder antiken och medeltiden var klart färgade kläder, byggnader och föremål kopplat till materiellt välstånd, sekulär makt och socialt anseende. Detta eftersom klara och beständiga färger var otroligt kostsamma att producera. Bruket försvann dock till stor del i och med franska revolutionen, då praktfullhet kunde associeras med den gamla aristokratin, vilket under denna statsomvälvning kunde leda till att en person som klädde sig lyxbetonat avrättades. De nya makthavarna klädde sig mer diskret. Detta bruk spreds i Europa och man betraktade det inte som modernt att klä sig färgstarkt, även om färgprakt i naturen signalerar styrka och god förutsättning för liv. Seden är i stor utsträckning fortfarande gällande bland män i styrande positioner. Folk med lägre status på landsbygden har dock använt färggranna utstyrslar, folkdräkter, för att i sin torftighet och undergivenhet stolt signalera gemenskapen med varandra.